Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer projektu: POPW.01.05.00-20-0164/20

-TYTUŁ PROJEKTU:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Kompleksu Hotelowo Gastronomicznego „Labirynt” Sp z o.o. 

-OKRES REALIZACJI PROJEKTU:    19.10.2020r- 18.01.2021r  

-WARTOŚĆ PROJEKTU   64 931,13 zł  

-DOFINANSOWANIE Z UE:    100% – 64 931,13 zl 

-CELE PROJEKTU:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa -przez okres 3 miesięcy,
tj. 19.10.2020r -18.01.2021r